Werkwinkel "De Tweede Kans" is gestopt

Na een bestaan van vijf jaar, per 1 oktober, heeft Werkwinkel De Tweede Kans in De Zilk zijn deuren gesloten.
Omdat in een aantal doelstellingen waarvoor de Werkwinkel is opgericht inmiddels is voorzien binnen nieuw gemeentelijk beleid (denk aan het terugleiden naar arbeid via arbeidsreintegratie van mensen), was de behoefte aan het aanbod dat de Werkwinkel daarvoor had nagenoeg verdwenen. Hiervoor zijn andere gemeentelijke voorzieningen in de plaats gekomen. Wel heeft de Werkwinkel in de afgelopen vijf jaren enige tientallen mensen concreet aan een betaalde arbeidsplaats kunnen helpen.

Daarnaast zijn er de, uiteraard broodnodige, bouwplannen waarvoor de Werkwinkel op korte termijn letterlijk plaats zal moeten maken
De Stichting ‘Werkwinkel De Tweede Kans’ zal in de loop van dit jaar worden opgeheven, na het afronden van alle (financiële) verplichtingen en afspraken, conform de statuten en het huishoudelijk reglement.
De Werkwinkel was op zaterdag 30 september jl. voor het laatst geopend in een ludieke sfeer. In de gehele maand september werd alles voor 50% verkocht.
Het bestuur zal samen met de huidige en de oud medewerkers op gepaste wijze afscheid nemen.