Geschiedenis

“Werkwinkel de 2e Kans” in De Zilk, gemeente Noordwijkerhout, is opgericht op 19 oktober 2012 en is gevestigd aan de Zilkerduinweg 105 op het terrein van de voormalige zoutopslag. Het is een werkproject en een kringloop winkel. Zowel de mensen die de winkel runnen als de aangeleverde gebruikte goederen krijgen een 2e kans.

De “Werkwinkel de 2e Kans” is enige jaren geleden als initiatief ontstaan vanuit de GroenLinks fractie van Noordwijkerhout maar heeft vervolgens door ondersteuning van de GGZ instelling De Rivierduinen, van Heemskerk straatreiniging onderdeel van het afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden en van de Gemeente Noordwijkerhout haar definitieve vorm gekregen. Van deze drie instanties heeft op persoonlijke titel ook iemand zitting in het bestuur van de gevormde stichting. Doel van de stichting zoals vastgelegd in de statuten is opdoen van werkervaring en vergroten van de re-integratiemogelijkheden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, tegengaan van verspilling , vermindering van afval en hergebruik van bruikbare goederen.

De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Eventuele financiële opbrengst zal voor zover dit niet wordt bestemd voor inrichting of exploitatie van de Werkwinkel worden besteed aan een nader door het bestuur aan te geven goed doel.
In de Werkwinkel kunnen klanten terecht voor het kopen van allerhande bruikbare goederen tegen een vastgestelde en kleine prijs.