Werkwinkel "De Tweede Kans" is gestopt

Na een bestaan van vijf jaar, per 1 oktober, heeft Werkwinkel De Tweede Kans in De Zilk zijn deuren gesloten.
Omdat in een aantal doelstellingen waarvoor de Werkwinkel is opgericht inmiddels is voorzien binnen nieuw gemeentelijk beleid (denk aan het terugleiden naar arbeid via arbeidsreintegratie van mensen), was de behoefte aan het aanbod dat de Werkwinkel daarvoor had nagenoeg verdwenen. Hiervoor zijn andere gemeentelijke voorzieningen in de plaats gekomen. Wel heeft de Werkwinkel in de afgelopen vijf jaren enige tientallen mensen concreet aan een betaalde arbeidsplaats kunnen helpen.

Abonneren op Werkwinkel "De Tweede Kans" RSS